Viktigt - Fästingar

Algblomning Choklad Fästingar Glykol Värme

 

Borelios och erlichios - två otrevliga sjukdomar som fästingen kan föra med sig. Det kan vara svårt att skilja sjukdomarna åt eftersom symtomen är lika: feber, trötthet, nedsatt aptit, ovillighet att röra sig, hälta och olika former av neurologiska symtom. Behandlas med antibiotika
 

Blodstinn fästinghona.

Symtomen kan uppträda året om, under föresättning att djuret har exponerats för fästingar någon gång under året. Vid ehrlichios kan även blodbrist och blödningar förekomma. De vanligaste symtomen vid kronisk sjukdom är trötthet och rörelsestörningar.

 

Behandlas med antibiotika


Både borrelios och ehrlichios kan behandlas med antibiotika. De flesta djur som drabbats av borrelios eller ehrlichios tillfrisknar helt. Endast ett mindre antal djur utvecklar kroniska symtom. Däremot finns det en risk för att djuren kan bli infekterade på nytt. Det är viktigt att komma ihåg att många djur som blir smittade inte visar några tecken på sjukdom.

Några andra exempel på fästingburna infektioner:

Babesios hos nötkreatur som orsakas av en protozo, Babesia divergens.

Tularemi (harpest) orsakas av bakterien Francisella tularensis, ger sjukdomssymtom hos skogsharar och gnagare men också människor kan drabbas.

Q-feber orsakas av rickettsien Coxiella burnetti som bland annat förekommer hos får och nötkreatur. Den ger hos människa influensaliknande sjukdomssymtom.

TBE (tick-borne encephalitis; hjärninflammation) är en virusinfektion som sprids med den vanliga fästingen och drabbar varje år mellan 50-100 svenskar. TBE-infekterade fästingar förekommer nästan bara längs ostkusten och på vissa öar i Mälaren. Sjukdomssymtomen är influensaliknande med feber, värk i kroppen , huvudvärk och i sällsynta fall förlamning av enstaka extremiteter. Dödsfall är sällsynta, men konvalescenstiden kan vara lång. Enstaka verifierade fall hos hund finns rapporterade.

Listan på sjukdomar kan göras mycket längre och dessutom bidrar sannolikt fästingar till att sprida infektioner som vi idag inte har en aning om att de existerar.


Hur kan man skydda sig mot fästingangrepp?
För att minska risken att drabbas av en fästingburen sjukdom ska man försöka skydda sig och sitt husdjur från att bli biten av fästingar. Här följer några råd:

  • Om man vistas i fästingrik terräng, gör en daglig inspektion av både ”folk och fä”.

  • Avlägsna fästingen så snart som möjligt. Det finns olika fästingpincetter på marknaden som gör det lättare att ta bort dem.

  • Människor som vistas i fästingrik miljö bör använda heltäckande klädsel.

  • Djur kan behandlas i förebyggande syfte med antiparasitära medel, som gör att fästingarna inte biter. Exspot är exempel på ett fästingmedel. Sedan ett par år finns fästinghalsband som är mycket effektiva.Du behöver recept för att kunna köpa ett sådant, så ta kontakt med din veterinär.

  • Vaccin finns mot vissa av sjukdomarna, exempelvis TBE-vaccin för humant bruk. I Sverige finns idag inga godkända vacciner för djur.


Lever i tre år
Ixodes ricinus, ”den vanliga fästingen” är överförare av ett stort antal sjukdomar både hos djur och människa. Från det att äggen läggs tills fästingen är könsmogen tar det cirka tre år och fästingens liv består av fyra stadier. Första året lägger honan tusentals ägg. Larverna som kläcks från äggen ”äter ett blodmål” nästföljande år, faller till marken och utvecklas till nästa stadie, nymf. Efter att ha ätit ytterligare ett blodmål det tredje året utvecklas nymfen till vuxen fästing.

Lurar i gräset
Fästingen har inga riktiga ögon, men kan uppfatta ljus och mörker. Den kryper upp på ett grässtrå eller liknade och väntar på att ett värddjur ska komma förbi. När värddjuret närmar sig uppfattar fästingen vibrationerna i marken, ljusförändringar, värddjurets värme och koldioxiden i utandningsluften från värddjuret, och försöker då krypa upp på värddjuret.

Källförteckning:
Sveriges Veterinärtidning, Tema: Fästingburna infektioner. 1994, nr 7.
Veterinary Parasitology. Ed. GM Urquart et al. 1996, 2th ed.
Sveriges Veterinärtidning, Ehrlichia, Suppl. 30, 1999, nr 15.


Farliga sjukdomar i Europa hotar svenska hundar


2006-07-06
Resa med hunden går allt lättare. Men om du tar med hunden ut i världen i sommar – varning då för bruna hundfästingen och sandmyggan. De bär på parasiter och bakterier som är livshotande för hunden. Och när ni väl är hemma igen kan de ställa till med besvär både för andra hundar och för oss människor.

Trots Jordbruksverkets och EU: s regler som ska hindra smittspridning när du reser med din hund i Europa lurar faror. Den bruna hundfästingen som finns i hela Syd- och Mellaneuropa är ett exempel. Den sprider inte bara sjukdomar – den förökar sig lätt, älskar vårt svenska inomhusklimat och är extremt svår att bli av med.

Precis som den svenska fästingen sprider den anaplasma (som tidigare kallats ehrlichia). Därtill är den bärare av parasiten babesios, som är mycket ovanlig i Sverige och skadar de röda blodkropparna. Efter några veckor får en smittad hund feber, blodbrist, leverskador och förstorad mjälte. Sjukdomen är svår att behandla och kan vara dödlig.


Sitter i klasar och förökar sig inomhus
– Bruna hundfästingar sitter i klasar på hunden, framför allt i öronen och mellan tårna och lossnar relativt lätt. Får den fäste i en bostad, på ett hunddagis eller en veterinärklinik kan varje fästing lägga mellan 2.000 och 4.000 ägg, förklarar Lotta Gunnarsson, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Hon rekommenderar hundägare att skydda hunden med fästingmedel. Det finns fästinghalsband som även motverkar angrepp från sandmyggan, vilken sprider en annan farlig parasit; leishmania.

Leishmania finns i vissa områden kring Medelhavet och leder till hudproblem, skador i bukorganen och dödliga njurskador. Lottas tips till hundägare är att inte rasta hunden i myggiga områden under den tid myggan är mest aktiv, det vill säga i gryning och skymning. När du kommit till en ny region ska du skaffa mer information om smittläget. Även människor kan smittas av sjukdomen.

– Dessa sjukdomar är ovanliga i Sverige. Så vill vi att det ska förbli och därför har alla som reser med sin hund ett stort ansvar för detta, menar Lotta Gunnarsson.

Kontakta veterinär om hunden visar symptom på fästingburen sjukdom – oavsett om det är svensk borrelia, ehrlichia (anaplasma) eller den ovanligare babesios. Har hunden symptom ersätter Agrias försäkringar kostnader för provtagning.

För mer information
Läs mer om hoten för den resande hunden och hur du förebygger dem på agria.se. Du kan även kontakta:

Lotta Gunnarsson, veterinär 073-964 21 95 eller
Cina Seidefors, informationsansvarig, 073-964 20 01.